اين مجموعه با لطف خالق هستي وبه همت كارآفرينان جوان و با هدف ايجاد اشتغال وكمك به اقتصاد كشورازسال

1370فعاليت خود را آغاز وطي مرور زمان همگام با پیشرفت صنايع اقدام به نوسازي و تجهيز ماشين آلات صنعتي

كارآمد نموده و با بكارگيري دستگاههاي CNC و جذب نيروهاي ماهر و مجرب درطراحي و توليد توانست با ارتقاء

كيفيت وتنوع محصولاتش نقش مهم وجايگاه مناسبي درميان برترين توليدكنندگان صنايع چوبي درزمينه توليدانواع

سرویس خواب كودك ونوجوان وبزرگسال ومبلمان خانگي قابل رقابت بامحصولات مشابه خارجي بدست آورد